Drugie warsztaty „Charakterystyka biomateriałów – metody niszczące i nieniszczące, ocena właściwości fizykochemicznych”

  W dniach 14-18 listopada 2022 roku odbyły się drugie z cyklu międzynarodowe warsztaty pt. „Charakterystyka biomateriałów – metody niszczące i nieniszczące, ocena właściwości fizykochemicznych”.  Warsztaty  zostały zorganizowane przez Klaster Cluster of Excellence MERGE Uniwersytetu Technicznego w Chemnitz. W warsztatach udział wzięli naukowcy z Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej oraz Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Podczas warsztatu profesor Lothar Kroll oraz doktor Isabelle Roth-Panke przestawili innowacyjne metody wykorzystywane w badaniach materiałów. Uczestnicy zwiedzili laboratoria MERGE Technology Centre oraz Instytutu Fraunhofer. Ponadto spośród przedstawionych metod, wstępnie zostały wytypowane te, które zostaną wykorzystane do oceny wybranych materiałów na biomimetyczne endoprotezy. Przykładami takich metod oraz aparatury wykorzystywanej w projekcie są: AFM, TGA, DSC, DMA, GPC, FTIR, Raman, SEM, TEM, DIC.

Były to drugie warsztaty organizowane w ramach projektu : „Zintegrowany system badawczy i dydaktyczny dla wdrożeń technologii przyrostowych” finansowanego w ramach programu Partnerstwa Strategiczne przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

logotypy