O projekcie

Tytuł projektu badawczego: Zintegrowany system badawczy i dydaktyczny dla wdrożeń technologii przyrostowych
Akronim projektu: ZBDW – 3D
Konkurs: NAWA Partnerstwa Strategiczne
Nadrzędnym celem programu jest wsparcie instytucji szkolnictwa wyższego i nauki w wypracowaniu trwałych rozwiązań w zakresie współpracy dydaktycznej, naukowej i wdrożeniowej realizowanej w ramach strategicznych partnerstw międzynarodowych.
Finansowanie: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej  
Całkowity koszt realizacji projektu: 1 326 840,00 PLN
Numer wniosku: BPI/PST/2021/1/00092
Miejsce realizacji: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Centrum Inżynierii Mechanicznej i Biomedycznej (CMB) (Warszawa, Polska), Technische Universität Chemnitz, Cluster of Excellence MERGE (Chemnitz, Niemcy), Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej (Warszawa, Polska)

Termin realizacji: 01.07.2022 – 30.06.2024 (24 miesiące)

logotypy