Członkowie zespołu

Kierownik projektu:
dr inż. Anna Makuch

Komitet sterujący:
prof. dr hab. inż. Lothar Kroll
prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera
dr Lech Kwiatkowski

Członkowie zespołu:
prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska
prof. dr hab. inż. Konstanty Skalski
prof. dr hab. inż. Jerzy Szawłowski
prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski
dr hab. inż. Ryszard Sitek
dr hab. inż. Joanna Zdunek
dr inż. Paweł Marchlewski
dr inż. Camilo Zopp
mgr inż. Jakub Ciftci
mgr inż. Katharina Götz
mgr inż. Joanna Klimek
mgr inż. Justyna Kowalczyk
mgr inż. Tomasz Osiecki
inż. Jakub Łopatka

logotypy