Zintegrowany system
badawczy i dydaktyczny
dla wdrożeń technologii przyrostowych

print3d
@tomspentys / unsplash.com

Znaczenie projektu

Wobec dokonujących się przemian, w następstwie rewolucji naukowo-technicznej oraz globalizacji, samodzielny i niezależny rozwój jednostki naukowo – badawczej jest skazany na porażkę ze względów finansowych i organizacyjnych.

Dostęp do kluczowych partnerów rynkowych, zwłaszcza w skali międzynarodowej, zapewnia jedynie szybka i ciągła aktualizacja wiedzy, rozszerzanie zakresu kompetencji, jak również nabywanie nowych umiejętności.

Podany motyw działania jest ogólnym celem strategicznym Wnioskodawcy spójnym ze strategią umiędzynarodowienia Sieci Badawczej Łukasiewicz, w którą wpisują się również cele, tematyka i zakres merytoryczny oraz organizacyjny składanego wniosku w programie NAWA Partnerstwa Strategiczne.

Dowiedz się więcej

Seminaria i warsztaty

 • Seminarium tematyczne

  Biomateriały na implanty medyczne

 • Seminarium tematyczne

  Technologie przyrostowe, wykańczające i ich wykorzystanie w wytwarzaniu implantów

 • Seminarium tematyczne

  Modelowanie komputerowe nowych materiałów i wyrobów na potrzeby inżynierii biomedycznej

 • Seminarium tematyczne

  Weryfikacja prototypów, certyfikacja i badania kliniczne

Zapisz się na seminaria
logotypy