Seminaria i warsztaty

Seminarium tematyczne 1: Biomateriały na implanty medyczne (12.10.2022) – on-line

Pobierz PDF1st Seminar Programme – 12.10.2022.pdf

Pobierz PDF1st Workshop Programme.pdf

Pobierz PDF2nd Workshop Programme.pdf

Pobierz PDF3rd Workshop Programme.pdf

  • Warsztat 1.1. – Analiza rynku (grup docelowych) w zakresie stosowanych materiałów i technologii wytwarzania implantu, wstępne badania materiałów (17-21.10. 2022) – Łukasiewicz-IMP
  • Warsztat 1.2. – Charakterystyka biomateriałów – metody niszczące i nieniszczące, ocena właściwości fizykochemicznych (14-18.11.2022) – TU-Chemnitz
  • Warsztat 1.3. – Charakterystyka biomateriałów – ocena biologiczna (5-9.12.2022) – PW WIM

Seminarium tematyczne 2: Technologie przyrostowe, wykańczające i ich wykorzystanie w wytwarzaniu implantów

Pobierz PDF2nd Seminar Programme.pdf

Pobierz PDF4th Workshop Programme.pdf

Pobierz PDF5th Workshop Programme.pdf

  • Warsztat 2.1. – Dobór technologii wytwarzania w obszarze technologii przyrostowych z uwzględnieniem obróbek wykańczających
  • Warsztat 2.2. – Optymalizacja parametrów procesu technologicznego

Seminarium tematyczne 3: Modelowanie komputerowe nowych materiałów i wyrobów na potrzeby inżynierii biomedycznej

  • Warsztat 3.1. – Pozyskiwanie danych antropometrycznych do projektowania implantu
  • Warsztat 3.2. – Opracowanie modelu geometrycznego endoprotezy stawu kolanowego

Seminarium tematyczne 4: Weryfikacja prototypów, certyfikacja i badania kliniczne

  • Warsztat 4.1. – Ocena mechaniczna i funkcjonalna prototypu z uwzględnieniem warunków środowiskowych
  • Warsztat 4.2. – Certyfikacja wyrobów
  • Warsztat 4.3. – Badania kliniczne endoprotezy stawu kolanowego

Zapisz się na seminaria:


logotypy