Trzecie warsztaty „Charakterystyka biomateriałów – ocena biologiczna”

W dniach 5-9 grudnia 2022 roku odbyły się trzecie z cyklu międzynarodowe warsztaty pt. „Charakterystyka biomateriałów – ocena biologiczna”.  Warsztaty  zostały zorganizowane przez Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. W warsztatach udział wzięli naukowcy z Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, Department of Mechanical Engineering of the University of Sheffield, Instituto Superior Técnico of the University of Lisbon oraz Cluster of Excellence MERGE at the University of Technology in Chemnitz.

Podczas warsztatu doktor Joanna Idaszek przestawiła innowacyjne metody wykorzystywane w ocenie biologicznej materiałów stosowanych na implanty. W ramach warsztatu zostały przekazane kompetencje na temat analizy wyników cytotoksyczności, adhezji, proliferacji i różnicowania komórek oraz ich obrazowania poprzez mikroskopię fluorescencyjną, konfokalną i elektronową. Ponadto uczestnicy zwiedzili laboratoria Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Były to trzecie warsztaty organizowane w ramach projektu : „Zintegrowany system badawczy i dydaktyczny dla wdrożeń technologii przyrostowych” finansowanego w ramach programu Partnerstwa Strategiczne przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

logotypy