Pierwsze seminarium tematyczne „Biomateriały na implanty medyczne”

            12 października 2022 roku odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Biomaterials for medical implants”.  Spotkanie za pośrednictwem platformy Microsoft Teams  zostało zorganizowane przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej we współpracy z Wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej i Klastrem Cluster of Excellence MERGE Uniwersytetu Technicznego w Chemnitz.

Specjaliści z 5 ośrodków naukowych, z 3 krajów (Niemcy, Wielka Brytania, Polska) zaprezentowali  referaty, które stanowiły podstawę do dyskusji:

  1. Biomaterials for implantology and regenerative medicine”Prof. PhD. Eng. Wojciech Święszkowski, Warsaw University of Technology, Faculty of Materials Science and Engineering
  2. „Biopolymer Research at the TU Chemnitz/MERGE”Dipl. – Ing. Ahmed-Amine Ouali, Chemnitz University of Technology – MERGE
  3. „Methods of improving the mechanical properties of titanium and its       alloys used in bioengineering”MSc Jakub Bańczerowski – Warsaw University of Technology, Faculty of Mechanical and Industrial Engineering
  4. „Simple analytical models for repetitive biostructures”Prof. PhD. Eng. Atul Bhaskar – University of Sheffield, Department of Mechanical Engineering
  5. „Biodegradable implants obtained from magnesium alloys. Perspective and problem”PhD. Lech Kwiatkowski, Łukasiewicz Research Network – Institute of          Precision Mechanics

Było to pierwsze seminarium organizowane w ramach projektu : „Zintegrowany system badawczy i dydaktyczny dla wdrożeń technologii przyrostowych” finansowanego w ramach programu Partnerstwa Strategiczne przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Aktualności
logotypy